ผลงาน

Hight Rise
Year 2558
ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
  • พื้นที่ก่อสร้าง 30,955 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 26 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถนนกรุงเทพนนท์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
จำนวนห้องพัก :    534 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    13 เดือน แล้วเสร็จ 2558
Low Rise
Complete
สำนักงานขาย ไอดิโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

สำนักงานขาย ไอดิโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

  • พื้นที่ก่อสร้าง 350 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    สาทร วงเวียนใหญ่่
จำนวนห้องพัก :    0 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    2 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2561
Hight Rise
Cons
MARU EKKAMAI 2

MARU EKKAMAI 2

  • พื้นที่ก่อสร้าง 26102 ตร.ม
  • 333 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนห้องพัก :    333 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 30 ตุลาคม 2563
Hight Rise
CONSTRUCTION
ไอดิโอ รัชดา-สุทธิสาร

ไอดิโอ รัชดา-สุทธิสาร

  • พื้นที่ก่อสร้าง 29,067 ตร.ม
  • 410 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 24 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    รัชดา-สุทธิสาร
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 410 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    20 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ มีนาคม 63
Low Rise
Cons
 The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

  • พื้นที่ก่อสร้าง 550 ตร.ม
  • 17 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถ.พัฒนาการ กรุงเทพฯ
จำนวนห้องพัก :    17 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2562