ผลงาน

Low Rise
Complete
สำนักงานขาย ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

สำนักงานขาย ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่

  • พื้นที่ก่อสร้าง 350 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    สาทร วงเวียนใหญ่่
จำนวนห้องพัก :    0 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    2 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2561
Hight Rise
COMPLETE
MARU EKKAMAI 2

MARU EKKAMAI 2

  • พื้นที่ก่อสร้าง 26102 ตร.ม
  • 333 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนห้องพัก :    333 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 30 ตุลาคม 2563
Hight Rise
COMPLETE
ไอดีโอ จุฬา สามย่าน

ไอดีโอ จุฬา สามย่าน

  • พื้นที่ก่อสร้าง 60,964 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 34 ชั้น 1 อาคาร 35 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    สี่พระยา-สามย่าน
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 774 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    21 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ มกราคม 65
Hight Rise
COMPLETE
ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

  • พื้นที่ก่อสร้าง 33,900 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 14ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ปิ่นเกล้า
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 588 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    20 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ พฤษภาคม 64
Low Rise
COMPLETE
ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร

ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร

  • พื้นที่ก่อสร้าง 29,067 ตร.ม
  • 410 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 24 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    รัชดา-สุทธิสาร
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 410 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    20 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ มีนาคม 63
Hight Rise
CONSTRUCTION
Chewathai Hallmark Ladprao - Chokchai 4 / เฟส2

Chewathai Hallmark Ladprao - Chokchai 4 / เฟส2

  • 380 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น 2 อาคาร 5 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ลาดพร้าว กรุงเทพ
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 380 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    14 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม65
Hight Rise
CONSTRUCTION
Conner Ratchathewi

Conner Ratchathewi

  • พื้นที่ก่อสร้าง 31,265 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 38 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ราชเธวี กรุงเทพ
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 294 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    30 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ พฤษภาคม65
Low Rise
COMPLETE
COMMON TU

COMMON TU

  • พื้นที่ก่อสร้าง 30,125 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 31 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ธรรมศาสตร์รังสิต
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 506 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ พฤษภาคม64