ผลงาน

Hight Rise
CONSTRUCTION
ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม 4

ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม 4

  • พื้นที่ก่อสร้าง 49,305 ตร.ม
  • 645 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
จำนวนห้องพัก :    645 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    26 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ ตุลาคม 2567
Hight Rise
CONSTRUCTION
FYNN Asok

FYNN Asok

  • พื้นที่ก่อสร้าง 2880 ตร.ม
  • 263 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น 2 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 263 ห้อง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    กำลังดำเนินการก่อสร้าง ตุลาคม 2565
Low Rise
CONSTRUCTION
King's College International School Bangkok

King's College International School Bangkok

  • พื้นที่ก่อสร้าง 4,000 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    โรงเรียนนานาชาติ อาคาร สูง 2 ชั้น 5 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ยานนาวา กรุงเทพ
ระยะเวลาก่อสร้าง :    กำลังดำเนินการก่อสร้าง มีนาคม 2567
Low Rise
COMPLETE
 The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

  • พื้นที่ก่อสร้าง 550 ตร.ม
  • 17 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถ.พัฒนาการ กรุงเทพฯ
จำนวนห้องพัก :    17 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2562
Low Rise
COMPLETE
บ้าน บ้าน

บ้าน บ้าน

  • พื้นที่ก่อสร้าง 450 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    วิภาวะดี
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 2 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 62
Hight Rise
COMPLETE
THE ALLEY RAMINDRA

THE ALLEY RAMINDRA

ลักษณะอาคาร :    อาคารพาณิชย์/ภัตตาคาร /สำนักงาน สูง 3 ชั้น 1 อาคาร สูง 1 ชั้น 5 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    รามอินทรา
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 7 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 64
Hight Rise
CONSTRUCTION
FYNN RESIDENCE PHROMPHONG

FYNN RESIDENCE PHROMPHONG

  • พื้นที่ก่อสร้าง 500 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    บ้านเดี่ยว สูง 5 ชั้น จำนวน 5 หลัง
ที่อยู่โครงการ :    ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคอลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวนบ้านพัก :    ประมาณ 5 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    10 เดือน กำลังดำเนินการก่อสร้าง