ผลงาน

Low Rise
COMPLETE
 The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

The Urban Reserve บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

  • พื้นที่ก่อสร้าง 550 ตร.ม
  • 17 ห้อง
ลักษณะอาคาร :    อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    ถ.พัฒนาการ กรุงเทพฯ
จำนวนห้องพัก :    17 หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    24 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2562
Low Rise
COMPLETE
บ้าน บ้าน

บ้าน บ้าน

  • พื้นที่ก่อสร้าง 450 ตร.ม
ลักษณะอาคาร :    บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น 1 อาคาร
ที่อยู่โครงการ :    วิภาวะดี
จำนวนห้องพัก :    ประมาณ 2 ลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง :    12 เดือน กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 62