• จัดอบรม การฟัง และการ พูด

    เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดอบรม การฟัง และการ พูดให้กับพนักงานทุกคน โดย วิทยากรคือ อ. แสงธรรม บัวแสงธรรม
  • จัดอบรม การใช้งานระบบ BIM

    บริษัทจัดกิจกรรม อบรมพนักงานในการใช้งานระบบ BIM (Building Information Model)